Selvværd

Selvværd

Dit mentale fundament

Et højt selvværd giver livsglæde, power og mentalt overskud

Dit selvværd er fundamentet for din mentale trivsel og styrke.

Desværre er der rigtig mange, der – måske ligesom dig – kæmper med lavt selvværd, og som derfor ikke lever det liv, de ønsker sig.

Mange tillægger endda sig selv så lidt værdi, at de ikke engang tror på, at de fortjener bedre.

Der kan være mange årsager til, at ens selvværd er lavt. Måske er det grundlagt i opvæksten og noget, man altid har kæmpet med.

Måske har man været ude for noget konkret, der har påvirket selvværdet negativt, gennemlevet en svær periode i livet eller mødt mennesker, som ikke har været gode for én.

Forklaringerne kan være mange – og helt reelle.

Men én ting er sikker… DU er den eneste, der kan gøre noget ved det, hvis det skal være anderledes fremover.

Hvad er selvværd?

Det er dit eget billede af, hvem du er, af dine karaktertræk og egenskaber, af dine stærke og svage sider.

Det er også dine forventninger til dig selv og forestillinger om, hvad du kan få ud af livet.

Det er dine tanker om de fejl, du begår, og hvorvidt du accepterer dig selv som den, du er, eller om du ville ønske, at du var anderledes.

Dit selvværd er et udtryk for, hvordan du grundlæggende føler og tænker om den, du er. Den værdi, du tillægger dig selv som menneske.

Et godt selvværd er at acceptere dig selv for alt det, du er – på godt og ondt. At du kan tro på, at du er okay og værd at elske, selvom du laver fejl eller kommer til at gøre noget dumt.

Dine fejltrin gør dig ikke mindre værd, de gør dig til et menneske, fordi alle mennesker begår fejl.

Et godt selvværd er således en grundlæggende accept af, at du ikke er og ikke skal være  perfekt, men at du er værd at elske, præcis som du er – med alle dine fejl og mangler.

Hvordan føles lavt selvværd?

Det er selvfølgelig helt individuelt og forskelligt fra person til person, hvordan lavt selvværd kommer til udtryk.

Hvis man har lavt selvværd, vil man ofte opleve, at man lettere bliver “væltet”, når noget er svært eller går én imod. Det er sværere at finde balancen igen og komme videre.

Du er ikke nødvendigvis bevidst om, at de forhindringer og udfordringer, du igen og igen er stødt på, eller de tilbagevendende negative tanker, du har om dig selv, i virkeligheden handler om dit selvværd.

Måske kan du genkende nogle af disse tanker, som jeg ofte hører fra mine klienter

 • Jeg føler mig mindre værd end andre
 • Jeg sammenligner mig ofte med andre og føler mig forkert og mislykket
 • Jeg har svært ved at acceptere mig selv som den, jeg er
 • Jeg bekymrer mig meget om, hvad andre tænker om mig
 • Jeg er ofte meget selvkritisk og hård ved mig selv
 • Jeg har hele tiden brug for andres anerkendelse for at føle mig god nok
 • Jeg kan ikke tage imod ros og tror ikke på det, når andre siger noget pænt til mig
 • Jeg føler mig meget let kritiseret og tænker, at der er noget galt med mig
 • Sammen med mange (nye) mennesker føler jeg, at alle kigger på mig og at jeg er forkert
 • Jeg har svært ved at mærke, hvad jeg egentlig har lyst til
 • Jeg tænker tit, at andre nok ikke kan lide mig eller synes, at jeg er kedelig/irriterende/dum
 • Jeg har svært ved at gøre mig selv gældende over for andre
 • Jeg har svært ved at sige fra, selvom jeg kan mærke, at jeg ikke har lyst

Hvis du kender flere af disse tanker fra dig selv, kan det godt være, at dit selvværd ikke har det så godt.

Resultatet af et lavt selvværd er ofte en grundlæggende utilfredshed med dig selv og dit liv. Ofte fulgt af en opgivende følelse af, at det nok aldrig bliver anderledes og en manglende tro på, at fremtiden har noget godt i vente til dig.

Kan selvværdet styrkes?

JA! Man kan heldigvis godt styrke sit selvværd.

Også selvom det lige nu kan synes som en stor opgave – især hvis du det meste af dit liv har gået rundt med en oplevelse af, at du ikke er lige så meget værd som alle andre.

Selvværd er ikke en fast, uforanderlig del af dig eller din personlighed. Selvværdet er et resultat af både indre og ydre påvirkninger. Påvirkninger, der har fået dig til at tænke om dig selv på bestemte måder.

Den måde, du tænker om dig selv på, kan faktisk godt ændres. Det er en proces, der kræver tid, øvelse og vedholdenhed – og nogle gange også hjælp udefra.

Men en begyndelse er, at du beslutter dig for, at du hver dag vil tage et lille skridt i retning af, at acceptere dig selv – som du er. Uanset hvad andre måske måtte tænke eller mene.

Resultatet af et stærkere selvværd

Hvis man hviler solidt i sig selv og ved, at ved at man uanset hvad, har værdi og betydning som menneske, er man bedre rustet og har et stærkere udgangspunkt for at klare livets udfordringer.

At styrke dit selvværd er en proces, der kræver tid og arbejde – men det er det hele værd!

 • Du vil bedre kunne holde af og acceptere og dig selv, som den du er
 • Du vil få en øget følelse af indre ro
 • Du vil bekymre dig mindre om, hvad andre tænker om dig
 • Du vil opleve færre konflikter og mere balance i dine nære relationer
 • Du vil blive bedre til at tackle udfordringer og stå stærkere i modgang
 • Alt i alt vil du få et gladere liv med mere overskud!

Har du brug for hjælp?

Nogle gange kan det være nødvendigt at få hjælp af en professionel, der kan hjælpe dig til en dybere forståelse af, hvad det er for mekanismer, tanker, følelser osv., der er på spil for dig. 

Jeg er uddannet psykolog og har derfor både den viden og erfaring, der skal til for at kunne hjælpe dig godt på vej i din proces.

Du kan læse mere om mig og om terapi hos mig, hvis du tænker, at det kunne være noget for dig og vil blive lidt klogere på, om jeg kunne være den rigtige til at hjælpe dig.