Selvværd

Dit selvværd – dit mentale fundament

* Jeg arbejder lige nu på min guide “Selvværd – Styrk Dit Mentale Fundament! 5 Øvelser til et stærkere selvværd”. Skriv dig op til mit nyhedsbrev og få den direkte i din indbakke, så snart den er klar!

 

Et højt selvværd giver livsglæde, power og mentalt overskud

Et godt selvværd er helt centralt for din trivsel og livsglæde.

Desværre er der rigtig mange, der – måske ligesom dig – kæmper med lavt selvværd, og som derfor ikke lever det liv, de ønsker sig. Og det mest triste er, at mange faktisk tillægger sig selv så lidt værdi, at de ikke en gang tror på, at de fortjener bedre.

Det gør du! Og det KAN blive bedre!

Der kan være mange årsager til, at dit selvværd er lavt. Måske er det noget, du altid har kæmpet med. Måske har du været ude for noget konkret, der har påvirket dit selvværd negativt, gennemlevet en svær periode i dit liv eller mødt mennesker, som ikke har været gode for dit selvværd.

Forklaringerne kan være mange – og helt reelle.

Men én ting er sikker… Du er den eneste, der kan gøre noget for, at det ikke fortsætter sådan!

DU er den eneste, der kan styrke DIT selvværd.

Så beslut dig for, at du vil sætte ind på at styrke dit selvværd nu. Fordi dit selvværd har afgørende indflydelse på det liv, du lever. Fordi DU er vigtig! Og fordi du har fortjent et liv med færre bekymringer og med mere glæde og ro.

Start NU!

Hvordan føles lavt selvværd?

Det er selvfølgelig helt individuelt og forskelligt fra person til person, hvordan lavt selvværd kommer til udtryk.

Du er heller ikke nødvendigvis bevidst om, at de forhindringer og udfordringer, du igen og igen er stødt på, eller de tilbagevendende negative tanker, du har om dig selv, i virkeligheden handler om dit selvværd.

Måske kan du genkende nogle af disse tanker, som jeg ofte hører fra mine klienter:

 • Jeg føler mig mindre værd end andre
 • Jeg sammenligner mig ofte med andre og føler mig forkert og mislykket
 • Jeg har svært ved at acceptere mig selv som den, jeg er
 • Jeg bekymrer mig meget om, hvad andre tænker om mig
 • Jeg er ofte meget selvkritisk og hård ved mig selv
 • Jeg har hele tiden brug for andres anerkendelse for at føle mig god nok
 • Jeg kan ikke tage imod ros og tror ikke på det, når andre siger noget pænt til mig
 • Jeg føler mig meget let kritiseret og tænker, at der er noget galt med mig
 • I sammenhænge med mange (nye) mennesker føler jeg, at alle kigger på mig og at jeg er forkert
 • Jeg har svært ved at mærke, hvad jeg egentlig har lyst til
 • Jeg har svært ved at gøre mig selv gældende over for andre
 • Jeg har svært ved at sige fra, selvom jeg kan mærke, at jeg ikke har lyst

Hvis du kender flere af disse tanker fra dig selv, trænger dit selvværd nok til et eftersyn.

Resultatet af et lavt selvværd er ofte en grundlæggende utilfredshed med dig selv og dit liv. Ofte fulgt af en opgivende følelse af, at det nok aldrig bliver anderledes og en manglende tro på, at fremtiden har noget godt i vente til dig.

Hvad er selvværd egentlig?

Dit selvværd er dit mentale fundament.

Det er et udtryk for, hvordan du grundlæggende føler og tænker, om den du er.

Det er dit eget billede af, hvem du er, af dine karaktertræk og egenskaber, af dine stærke og svage sider.

Det er også dine forventninger til dig selv og forestillinger om, hvad du kan få ud af livet.

Det er dine tanker om de fejl, du begår, og hvorvidt du accepterer dig selv som den, du er, eller om du ville ønske, at du var anderledes.

Selvværdet er således fundamentet i din selvopfattelse, og det er det, der giver dig en grundlæggende oplevelse af at have værdi som menneske – som den du er, med alt hvad du indeholder.

Et godt selvværd betyder altså ikke, at du skal komme til at synes, at du er perfekt og fejlfri. Det perfekte menneske findes ikke!

Derimod handler et godt selvværd om, at du accepterer dig selv med alle dine sider – de gode og de mindre flatterende.

En grundlæggende accept af, at du ikke er – og ikke bliver – perfekt, men at du er værd at elske lige præcis som du er.

Kan dit selvværd styrkes? Og hvordan?

JA! Man kan heldigvis godt styrke sit selvværd.

Også selvom det lige nu kan synes som en stor opgave – især hvis du det meste af dit liv har gået rundt med en oplevelse af, at du ikke er lige så meget værd som alle andre.

Selvværd er ikke en fast, uforanderlig del af dig eller din personlighed. Selvværdet er et resultat af både indre og ydre påvirkninger. Påvirkninger, der har fået dig til at tænke om dig selv på en bestemt måde.

Den måde, du tænker om dig selv på, kan faktisk godt ændres.

Det vigtigste du skal vide er, at selvværdet ikke er noget, man kan ændre grundlæggende fra dag til dag – så havde du nok også gjort det!

Det er en proces, der kræver tid, øvelse og vedholdenhed – og nogle gange også hjælp udefra.

Men en begyndelse er, at du beslutter dig for, at du hver dag vil tage et lille skridt i retning af, at acceptere dig selv som den, du er, og bare ind imellem tænke “pyt” til, hvad andre mon måtte mene om dig.

Jeg arbejder lige nu på min guide “Selvværd – Styrk Dit Mentale Fundament! 5 Øvelser til et stærkere selvværd”. Skriv dig op til mit nyhedsbrev og få den direkte i din indbakke, så snart den er klar!

Resultatet af et stærkere selvværd

Hvis man har lavt selvværd, vil man ofte opleve, at man lettere bliver “væltet”, når noget er svært eller går én imod. Det vil være sværere at finde balancen igen og komme videre.

Hvis man hviler solidt i sig selv og ved, at ved at man har værdi og betydning som menneske, er man også bedre rustet og har et stærkere udgangspunkt for at klare livets udfordringer.

At styrke sit selvværd – selvom det kan være en lang proces og kræve hårdt arbejde – er det hele værd!

 • Du vil kunne holde af og acceptere og dig selv, som den du er
 • Du vil få en øget følelse af indre ro
 • Du vil bekymre dig mindre om, hvad andre tænker om dig
 • Du vil opleve færre konflikter og mere balance i dine nære relationer
 • Du vil blive bedre til at tackle udfordringer og stå stærkere i modgang
 • Alt i alt vil du få et gladere liv med mere overskud!

Har du brug for hjælp?

Nogle gange kan det være nødvendigt at få hjælp af en professionel, der kan hjælpe dig til en dybere forståelse af, hvad det er for mekanismer, tanker, følelser osv., der er på spil for dig. 

Jeg er uddannet psykolog og har derfor både den viden og erfaring, der skal til for at kunne hjælpe dig godt på vej i din proces.

Du kan læse mere om mig og om terapi hos mig, hvis du tænker, at det kunne være noget for dig og vil blive lidt klogere på, om jeg kunne være den rigtige til at hjælpe dig.

På sigt er det min tanke at tilbyde et online-kursus om selvværd med viden og øvelser til at styrke dit selvværd. Flere oplysninger om dette kommer i mit nyhedsbrev, når kurset er ved at være klar.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak, hvis du vil blive klogere på, om jeg kunne være den rigtige til at hjælpe dig.

 

Velkommen til – jeg glæder mig til at hjælpe dig!