Friluftsterapi

“EmpowerMe”

Et unikt terapeutisk tilbud målrettet unge

Gruppeterapi med udgangspunkt i friluftsliv og fællesskab i naturen

Sammen med to dygtige kollegaer, der er henholdsvis psykolog og frilufts- og naturvejleder, tilbyder jeg terapeutiske gruppeforløb, der foregår i fri natur og tager udgangspunkt i friluftsliv og fællesskab.

De unge oplæres i friluftsliv og får viden og kompetencer til klare sig i naturen. Samtidig arbejdes der med fællesskabet i gruppen og med de dynamikker, der opstår mellem deltagerne.

Friluftsterapi for unge
Lejrliv (Foto: Simon Skipper)

Lige nu tilbyder vi to forskellige typer friluftsterapi for unge.

  • Vildmarkstur For 18-25 årige. Forløbet omfatter to forberedelsesmøder i Nordsjælland og fem døgns vandretur i den sydsvenske vildmark.
  • Gruppeforløb: Ét for 14-16 årige og ét for 17-19 årige. Forløbet strækker sig over seks uger, hvor vi mødes én eftermiddag om ugen på en shelterplads i Nordsjælland.

EmpowerMe Friluftsterapi for unge bygger på fire grundelementer, som bidrager med hvert sit aspekt til terapien:

  • Væren i naturen
  • Positive mestringsoplevelser
  • Gruppen som udgangspunkt for at arbejde med sociale og relationelle kompetencer
  • Individuelt terapeutisk arbejde
Vildmarkstur - Friluftsterapi for unge
Vildmarkstur i Sverige

Oplevelserne med naturen, fællesskabet i gruppen og tilegnelsen af nye kompetencer, giver de unge nye positive erfaringer.

De nye erfaringer danner udgangspunkt for, at deltagerne via gruppesamtaler og individuelle terapeutiske samtaler skaber nye, varige fortællinger om sig selv og egne evner og muligheder, som de kan tage med sig videre i livet.

Læs meget mere om vores forløb på www.empowerme.dk

Se også mit andet gruppeforløb “Pigestyrke”, som kombinerer yoga og samtaleterapi.